1375
۱۶۶

بدشانسی محض یک عابرپیاده و تصادف عجیب با یک شاسی‌بلند

تصادف وحشتناک یک خودرو با عابر پیاده وسط خیابان را ببینید.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید