1388
۳۹

نجات یک اسکی‌باز از بهمن در آرژانتین

پس از به راه افتادن بهمن در اوشایای آرژانتین، یک زن اسکی‌باز دچار جراحت شد اما تیم امداد موفق شد به کمک او برسد.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید