1417
۲۲۵۷

کتک‌کاری شدید یک زن با دزد؛ درس دردناک به سارق!

یک سارق در آرژانتین با ضربات شدید یک زن، به شوکی بزرگ فرو رفت.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار