1483
۱۴۲۵
  • مهین وخت مجد ارسالی در

    خدا خودش نگه میداره از قضا و قدر

دیدگاه تان را بنویسید