1487
۱۷۰۰

فاجعه تلخ در اتوبان؛ سرعت زیاد و خارج شدن کنترل ماشین

تصویری از سبقت خطرناک خودرو که با واژگونی او همراه شد را ببینید.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار