1491
۲۱۸۵

پیدا شدن پسر ۸ ساله بعد از هشت روز در مجرای فاضلاب

یک پسر ۸ ساله به نام «جو» بعد از هشت روز زنده در مجرای فاضلاب پیدا شد بعد از ۸ روز رهگذری که در حال عبور از مجرای فاضلاب بود و صدای ناله او را شنید فورا ماموران را خبر کرد و عملیات نجات او آغاز شد.

دیدگاه تان را بنویسید