1605
۸۴۵

شجاعت باورنکردنی یک پیرمرد و مبارزه تن‌به‌تن با سارقین بی‌رحم

چند سارق در حین دستبرد به یک فروشگاه، توسط یک پیرمرد شجاع فراری داده شدند.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید