1607
۴۳۶

پیامدهای نبستن کمربند ایمنی؛ پرت شدن راننده کامیون و تصادف مرگبار

لحظه‌ای دلهره‌آور از پرتاب یک راننده ماشین سنگین بعد از تصادف از داخل خودرو را ببینید.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید