1610
۱۴۲۳

لیز خوردن موتورسوار؛ نجات راننده از له شدن سرش زیر چرخ تریلی

این موتورسوار خوش اقبال از مرگ و له شدن ببین دو خودرو سنگین نجات پیدا کرد.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید