1649
۶۶۳

بدشانس‌ترین سارق دنیا؛ سرقت از باشگاه رزمی و کتک خوردن از ورزشکاران

این سارق برای سرقت مکان مناسبی را انتخاب نکرده است.

پیشنهاد ویژه

  • مجتبی ارسالی در

    هیچی

دیدگاه تان را بنویسید