1682
۳۵۵

واژگونی ماشین آتش‌نشانی در حین مانور!

راننده خودروی آتش‌نشانی برای خاموش کردن آتش در یک مانور، تصمیم با انجام حرکات نمایشی گرفت که عاقبت خوشی برایش نداشت.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید