1834
۲۹۹

سیستمی پیشرفته برای خاموش کردن آتش در ژاپن

طراحی، نصب و اجرا سیستم آتش نشانی در بین خانه‌های یکی از روستاهای ژاپن را ببینید.

این سیستم می‌تواند منطقه‌ای با شعاع 200 یارد را پوشش دهد و در کمتر از چند دقیقه آتش را خاموش کند.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید