1879
۲۹۰

لحظه هولناک برخورد موتورسوار به خودروی شاسی بلند در حین کارهای نمایشی

حرکت نمایشی یک موتورسوار جوان پاکستانی، به وقوع حادثه‌ای تلخ منجر شد.

انجام حرکات نمایشی توسط موتورسوارها همواره مورد توجه مردم قرار می‌گیرد اما نکته اینجاست که همین حرکات در اکثر اوقات نتایج خوبی را در پی ندارد. همانند همین موتورسوار پاکستانی که با وجود حرکات نمایشی جالب توجه، در نهایت به یک خودروی شاسی‌بلند به طرز هولناکی برخورد می‌کند و کارش به بیمارستان می‌کشد.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید