1922
۱۸۰۴

لحظه غافلگیری بزرگ در حین سرقت مسلحانه

سرقت‌های مسلحانه معمولاً با برنامه‌ریزی قبلی رخ می‌دهند. سارقی در مکان سرقت گیر پلیس مخفی افتاد و پا به فرار گذاشت.

زمانی که برای انجام کاری بزرگ تصمیم می‌گیرید قطعا مشغول برنامه‌ریزی می‌شوید و سعی می‌کنید هیچ کاری را خارج از برنامه انجام ندهید. اما وقوع اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی می‌تواند در یک چشم بهم زدن، تمام برنامه‌های شما را دستخوش تغییر کند. این دقیقا همان اتفاقی‌ست که بر سر سارق مسلح در این ویدیو افتاده است.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید