2066
۱۹۱۱

لحظه گرفتار شدن سارق بداقبال در ترافیک حین تعقیب و گریز

یک سارق در حال فرار در ترافیک گرفتار شد و به چنگ پلیس افتاد.

زمانی که یک سارق تصمیم به سرقت می‌گیرد؛ اولین چیزی که برای آن برنامه‌ریزی می‌کند، مسیر خروج و فرار از دست پلیس است. با این حال بعضاً اتفاقاتی خارج از برنامه رخ می‌دهد که همه چیز را بر هم می‌زند. در این ویدیو سارق بداقبالی را می‌بینید که در حین تعقیب و گریز، گرفتار ترافیکی سنگین می‌شود و به چنگ پلیس می‌افتد.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید