2094
۳۹۱۲

جواب دندان‌شکن به یک قلدر وحشی وسط خیابان

زورگویی وحشیانه به یک فرد متکدی، پاسخی دندان‌شکن وسط خیابان گرفت.

زورگیری عملی نکوهیده در همه جوامع است اما تفاوت اینجاست که بعضی جوامع در قابل زورگیری منفعل عمل می‌کنند و برخی دیگر نقطه مقابل انفعال هستند. در ان ویدیو زورگویی وحشیانه به یک فرد متکدی را می‌بینید که پاسخی دندان‌شکن وسط خیابان گرفت.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید