2124
۷۲۷۲

لحظات دلخراش از حمله به یک زن محجبه و کشیدن چادرش در تهران

تصویری ناراحت‌کننده از حمله به یک خانم محجبه در حال عبور را ببینید.

تصویری ناراحت کننده از حمله به یک خانم محجبه در حال عبور و کشیدن چادر و روسری او از سرش در خیابان را ببینید.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار