2135
۱۸۸۳

لحظه بسیار تلخ زیر گرفتن یک شهروند و فرار از صحنه

یک دعوای ساده بر سر جای پارک، به اقدام جهت قتل در صحنه تصادف منجر شد.

خشونت و عصبانیت؛ گاهی اتفاقاتی را رقم می‌زند که هیچکس توانایی پیشبینی آن را ندارد. در این ویدیو یک دعوای ساده بر سر جای پارک را می‌بینید که در ادامه به اقدام جهت قتل در صحنه تصادف منجر شد.

دیدگاه تان را بنویسید