2142
۴۹۵۸

فاجعه روی آنتن زنده؛ آتش گرفتن مهمان!

آتش بازی خطرناک روی آنتن تلویزیون که خطرآفرین شد را ببینید.

پخش زنده تلویزیونی همواره آبستن اتفاقات غیرقابل پیشبینی است. در این ویدیو هم آتش بازی خطرناک روی آنتن تلویزیون که خطرآفرین شد را خواهید دید.

دیدگاه تان را بنویسید