2146
۲۳۹۱

حادثه تلخ و دردناک در هنگام زدن شیرجه نمایشی در آب!

تصویری تلخ از شیرجه زدن نمایشی یک جوان در آب دریا از روی کشتی را شاهد هستید.

انجام حرکات نمایشی همواره با ریسک و خطرهایی غیرقابل پیشبینی مواجه است. در این ویدیو حادثه تلخ و دردناک برای یک جوان در هنگام زدن شیرجه نمایشی در آب را می‌بینید.

  • محمدعمر ارسالی در

    پناه برخداجان بزرگ

دیدگاه تان را بنویسید