2281
۱۴۶۵

فوران مرگبار آتشفشان در ایتالیا

تصاویری هولناک از فوران آتشفشان و تولید ابرهای سیاه در دل اقیانوس در استرومبولی، ایتالیا را ببینید.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید