2361
۵۵۹۵

سقوط آسانسور هنگام سوار کردن بیمار در هند

ویدیویی وحشتناک از هند و آسانسور یک بیمارستان منتشر شده است که مریض در حالی که هنوز در آسانسور مستقر نشده است، با کابین سقوط می کند و این نکته را قابل توجه کرده که هند به جز صنعت فیلم و تخیلات آن، آسانسورهای عجیبی هم دارد.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار