2376
۵۳۵

لحظه تصادف قطار با یک تریلی که از وسط نصف شد

یک تریلی بار بری که روی ریل قطار گیر کرده بود با قطار برخورد کرد و آنقدر ضربه قطار زیاد بود که تریلی از وسط به دو نصف شد.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید