2454
۲۷۴

مرگ دلخراش زن آمریکایی با شلیک گلوله پلیس

به تصاویری که توسط دوربین روی لباس یک مامور آمریکا که لحظه دلخراش مرگ یک زن را نشان میدهد ببینید.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید