2455
۱۵۴۸

ثبت لحظه خودکشی پسر جوان!

تصویری دلخراش که در 24 ثانیه ضبط شده است، لحظه باورنکردنی خودکشی یک جوان را به نمایش گذاشته است.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار