2479
۷۱۴

دزدی با کار تیمی؛ سرقت سریع موبایل در خیابان به روشی نوین

دو نفر به سرعت موبایل فردی که در خیابان مشغول حرف زدن بود را دزدیدند.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار