2483
۴۴۴۰

ترفند عجیب سارقان برای فرار از پلیس!

سارقان در سانتیاگوی شیلی در حالیکه از دست پلیس فرار می کردند، یک کیسه پول به بیرون پرت کردند که این کار باعث توقف تعداد زیادی خودرو برای جمع آوری پول ها شد که به همین دلیل تعقیب و گریز ناتمام ماند و سارقان به راحتی فرار کردند.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید