2530
۱۱۵۱

حادثه ترسناکی دیگر در شهربازی!

ویدیویی از جدا شدن و سقوط یکی از کابین های چرخ و فلک جدید در قزاقستان که خوشبختانه این بار کسی در آن نبود و کسی صدمه ندید را ببینید.

دیدگاه تان را بنویسید