2557
۲۰۶۸

حادثه تلخ برای آمبولانس هنگام انتقال بیمار به بیمارستان

تصادف آمبولانس همیشه خبری تلخ برای رسانه ها است. خودرویی که ماموریت نجات مصدوم یا بیمار را دارد این بار در برخورد با یک جیپ شاهد مصدوم شدن راننده و دیگر سرنشینان شد.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار