2595
۱۳۳۵

لحظه سقوط از ارتفاع مرگبار!

حادثه وحشتناک و سقوط مرگبار مرد جوانی که از ارتفاع زیاد ترسی نداشت.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار