2715
۳۷۶

لحظه تصادف دردناک یک راننده سر به هوا با دوچرخه‌سوار

در پی از دست رفتن کنترل ماشین شاسی بلند لحظه‌ای دردناک رخ داد و دوچرخه سواری که در نزدیکی صحنه بود، برخورد هولناکی با این راننده سر به هوا داشت.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید