2719
۱۲۵

برخورد موتور سوار عجول با درب اتوماتیک!

ویدیویی از موتور سوار عجولی که سعی داشت قبل از بسته شدن درب اتوماتیک از آن عبور کند اما محاسباتش درست از آب در نیامد و با درب برخورد کرد را ببینید.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار