2724
۸۲

لحظه ترسناک آتش گرفتن ناگهانی یک خودرو در پمپ بنزین

در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس، یک خودرو به طرزی ناگهانی و به دلایل نامعلوم داخل پمپ بنزین به دام حریق افتاد.

دیدگاه تان را بنویسید