2775
۵۱۳۰

لحظه هولناک تصادف شدید یک گوزن با خودرو؛ پرواز تلخ حیوان مصدوم!

گوزن مصدوم چند ثانیه ای تعادل خود را در راه رفتن در جاده از دست داد با برخورد وحشتناک خودرو جان باخت.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار