2785
۴۶۴۱

صاحبخانه لجباز شکل یک اتوبان را در چین عوض کرد

صاحب خانه‌ای در گوانگجو چین زیر بار تخریب خانه‌اش برای ساخت جاده نرفته است.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید