2819
۹۹۵

برخورد عجیب یک هواپیما با تیر برق

در یک پرواز نمایشی و در طی یک برخورد نوک بال از بین رفت. در تصاویر انتهایی ویدیو مشخص است که این برخورد چه تاثیری بر نوک و ریشه بال هواپیما وارد کرده است.

دیدگاه تان را بنویسید