2852
۵۳۷

تصادف دلخراش در اثر عدم توجه به چراغ قرمز

زمانی که چند موتورسیکلت و خودرو در حال عبور از یک چهارراه بودند، یک راننده با سرعت زیاد از چراغ قرمز عبور کرد و حادثه دلخراشی را رقم زد.

دیدگاه تان را بنویسید