2866
۱۴۳

لحظه ترسناک شاخ به شاخ شدن یک ون با ماشین پلیس

رانندگی در شب همیشه توجه و هوشیاری دو چندان را از جانب رانندگان وسیله های نقلیه می طلبد. اما این بار حواس پرتی راننده یک ون لحظه ترسناکی را خلق کرد و با سرعت زیاد به ماشین پلیس کوبید.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار