288
۵۸۸

فاجعه در بزرگراه؛ برخورد یک خودرو به تیرهای برق و سقوط های هولناک

خارج شدن کنترل یک ماشین در اتوبان، فاجعه به بار آورد.

در این ویدئو هولناک خودروی سواری تیرهای برق را پی در پی درو می کند. 

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید