29
۱۸۳۸

فیلم وحشت وسط شهر؛ لحظه زیر گرفتن چندین موتورسوار توسط قطار

چند موتور سوار، در حال رانندگی و عبور از خطوط ریلی بودند که توسط قطار زیر گرفته شدند.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید