2918
۷۱

گرفتار شدن چندین کارگر براثر ریزش معدن در هند

هشت کارگر براثر ریزش معدن سنگ در میزورام هند به دام افتادند و جستجو برای یافتن افراد دیگر همچنان ادامه دارد.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید