2924
۸۵

بالگردها چگونه در دریا غرق نمی‌شوند؟

برای جلوگیری از غرق شدن بالگرد در شرایط اضطراری از کیسه هوا استفاده می‌شود.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید