2924
۸۶

بالگردها چگونه در دریا غرق نمی‌شوند؟

برای جلوگیری از غرق شدن بالگرد در شرایط اضطراری از کیسه هوا استفاده می‌شود.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار