2926
۲۴۹۹

لحظات نفسگیر از عملیات نجات نوزاد یک ساله از سقوط توسط همسایه‌ها

یک نوزاد یک ساله پس از اینکه پدر و مادرش او را تنها گذاشتند، سرش روی نرده های بالکن آپارتمان طبقه پنجم گیر کرد، همسایه‌ها عملیات نجات را تقسیم کردند، برخی پتو را روی زمین حمل کردند تا از سقوط او محافظت کنند و برخی دیگر فریاد زدند: "او را بلند کنید تا گردنش نشکند"، در نهایت در را شکستند و او را نجات دادند.

دیدگاه تان را بنویسید