2992
۳۰۸۷

اشتباه جرثقیل و ریزش ۵ طبقه ساختمان

عاقبت پس از ساعت‌ها تلاش بیهوده، جرثقیل ضعیف و کوچک صحنه را تخریب کرد.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار