3121
۳۰۵

سوخت گیری ناموفق هواپیماها در آسمان

سوخت گیری هوایی یا سوخت رسانی هوایی به فرایند انتقال سوخت از یک هواپیمای دارای سوخت به هواپیمای بدون سوخت دیگری در حین پرواز گفته می شود.در این ویدیو به سوختگیری‌های ناموفق هوایی نگاه کنید.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار