3127
۱۴۵۰۸

ویدیویی دلخراش از لحظه سقوط دسته جمعی چند جوان در چاه!

تصویری دلخراش از لحظه فروریختن ناگهانی یک چاه که چند نفر را همزمان بلعید.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار