33
۲۱۹۴

خسارت شدید یک خودرو در پی دستی کشیدن ناشیانه راننده

لحظه برخورد خسارت‌بار یک خودرو با درخت نخل در پی دستی کشیدن ناشیانه راننده را ببینید.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید