46
۳۶۷۰

لحظه هولناک له شدن خودروی سواری بین کامیون و بتن‌ریز

لحظه دلخراش له شدن خودروی سواری بین کامیون و کمپرسی بتن‌ریز را ببینید.

جالب اینکه راننده سواری از این تصادف جان سالم بدر برد.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید