582
۱۱۲۰

ورود هولناک کشتی تفریحی به اسکله و سقوط تجهیزات بندر!

اشتباه در لحظه ایست کشتی موجب برخورد با تجهیزات موجود در اسکله شد.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید