598
۶۷۸

یک اشتباه محاسباتی دردناک؛ سقوط از روی نردبان

تصویری از شکستن و سقوط از نردبان با ارتفاع بالا را ببینید.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید